Stenografi
Exempel PDF Skriv ut Skicka sidan
Kommunalpolitisk text

Här står det:

"Huvudprincipen vid överföring av driftsresultat är att nämnd får överföra över- respektive underskott mellan åren. Budgetberedningen analyserar och bedömer nämnds verksamhet och resultat i bokslutsprocessen. Ackumulerat resultat från tidigare verksamhetsår tas normalt inte upp till förnyad prövning."