Stenografi
Snabbkurs
Grunderna PDF Skriv ut Skicka sidan

Melins stenografi är en kursiv skrift, dvs bokstäverna skrivs sammanfogad och mjukt i en rörelse som "springer" fram.

Grunden i stenografi är små tecken som representerar vokaler och konsonanter.

Det finns ett tecken för varje bokstav. Skriften skrivs från vänster till höger som vår vanliga kursiva skriv.

Vokalerna är i grunden raka streck. Riktningen (förutom att det går från vänster till höger) är uppåt.

Läs mer...
 
Enkla förkortningar PDF Skriv ut Skicka sidan

 

Enkla förkortningar

De enklaste förkortningarna består bara av en bokstav, som då får stå för det ord som är vanligast i det svenska språket.

Dessa skrivs då på raden.


På en mer avancerad nivå betyder också nivån man skriver på att man ändrar innebörd. En höjning eller sänkning av symbolen blir en annan förkortning.

 
Ändelser PDF Skriv ut Skicka sidan
Vanligt förekommande ändelser får en egen symbolbild: -ande, ende, -tion, -(n)ing, -else, -erna, osv. Bild kommer inom kort.
 
Konsonantsammansättningar PDF Skriv ut Skicka sidan

Konsonantsammansättningar

Vissa konsonanter sätts samman till nya symboler. Det gör att svenska ord som ofta börjar på två konsonanter blir lättare att skriva.

 
Förkortningar PDF Skriv ut Skicka sidan

Förkortningar

Förkortningarna för orden och, eller, också samt för i.