My Website

Changing the world, one site at a time…


Grunderna PDF Skriv ut Skicka sidan Melins stenografi är en kursiv skrift, dvs bokstäverna skrivs sammanfogad och mjukt i en rörelse som "springer" fram.

Grunden i stenografi är små tecken som representerar vokaler och konsonanter.

Det finns ett tecken för varje bokstav. Skriften skrivs från vänster till höger som vår vanliga kursiva skriv.

Vokalerna är i grunden raka streck. Riktningen (förutom att det går från vänster till höger) är uppåt.

Konsonanterna är oftast ett streck som börjar eller avslutar med någon mjuk böjning. Det är detta som skapar harmoniska bilder när man sammanfogar konsonanter och vokaler till ord.

Konsonanterna skrivs uppifrån och ned (med undantag för L, S, N och R) för att kunna binda ihop med vokalerna som ju går nedifrån och upp.

Dessa harmoniska bilder går lätt att skriva, handen behöver inte röra sig fram och tillbaka som i vanlig skrift, utan det räcker oftast att rörar sig framåt (och upp och ned) för att bilda ordbilder.

De är också lätta att läsa eftersom de bilder tydliga symboler eller ordbilder.

Generellt sett så skriver man som det låter, dvs man förenklar stavningen så att den är fonetisk, civil skrivs som sivil, zoo som so.

Därför behövs i praktiken inte C, Q och Z, även om de finns som tecken.

Här nedan visas bokstäverna och några exempel på enkla ord.

letters2.jpg

Bokstäver

Vissa bokstäver, t.ex C, Q, Z används väldigt sällan, och jag har därför bara visat C, som kan vara bra när man skriver namn som Cecilia.

Av konsonanterna är det 4 som inte skrivs uppifrån och ned. De skrivs i den riktning som pennan vid tillfället tar, dvs ibland uppifrån, ibland nedifrån.

Men L och R skrivs alltid på ovansidan av skriften, och N och S alltid på undersidan.

Se de exempel på ord som visas på bilden.