My Website

Changing the world, one site at a time…


Ändelser PDF Skriv ut Skicka sidan Vanligt förekommande ändelser får en egen symbolbild: -ande, ende, -tion, -(n)ing, -else, -erna, osv. Bild kommer inom kort.