My Website

Changing the world, one site at a time…


Enkla förkortningar

De enklaste förkortningarna består bara av en bokstav, som då får stå för det ord som är vanligast i det svenska språket.

Dessa skrivs då på raden.

short-nr2-w.jpg

På en mer avancerad nivå betyder också nivån man skriver på att man ändrar innebörd. En höjning eller sänkning av symbolen blir en annan förkortning.

Förkortningar

short-nr1-w.jpg

Förkortningarna för orden och, eller, också samt för i.