My Website

Changing the world, one site at a time…


Konsonantsammansättningar

Vissa konsonanter sätts samman till nya symboler. Det gör att svenska ord som ofta börjar på två konsonanter blir lättare att skriva.

short-nr3-w.jpg