My Website

Changing the world, one site at a time…


Digitaliserad stenografisk text PDF Skriv ut Skicka sidan Efter många år av tester och försök med olika pennor, och olika slags mjukvara så har vi äntligen kommit en bit på väg.

Vi har valt teknik, och valt mjukvarulösning. Nu börjar arbetet.

Arbetet består dels av att beskriva stenografins "språk" för de tekniker som skall göra lösningen, och dels att mer definitivt formulera den affärsmodell som skall ligga till grund för investeringen.

Och det förstås: själva utvecklingen av mjukvaran, med koppling till den aktuella hårdvaran.

Som teknikutvecklingen nu gått så behöver vi inte uppfinna hårdvaran, och inte heller mjukvaruplattformen. Det vi behöver göra är att implementera stenografi-tolknings-algoritmen i den befintliga mjukvaruplattformen.

Investeringen är därmed av realistisk storlek, sedd ur affärsmässighetens horisont.

Utan en affärsmodell som bär investeringen finns det ju inga möjligheter att genomföra investeringen!

Jag kommer framöver släppa lite nyheter, och bilder över projektet.

Affärsmodellen bygger på att kostnaden för att köpa en penna med den stenografiska funktionen inte skall bli avskräckande dyr, sedd ur en vanlig yrkesverksam stenografs ögon.

Vi kommer behöva ca 100 testpiloter som kan skriva stenografiska texter för tolkning när vi förfinar tolkningsmodellen. Intresserade kan höra av sig till mig på perolof@gmail.com