My Website

Changing the world, one site at a time…


Stenografiskrift direkt till datorn PDF Skriv ut Skicka sidan

Jag har sedan ett antal år bevakat den tekniska utvecklingen vad gäller elektroniska pennor för att se om man kunde göra ett system där man skriver stenografi på ett papper, och där man sedan kan få över texten i klartext till ett dokument i datorn, så att man kan slutredigera snabbt.

Nu äntligen har utvecklingen gått så långt att de tekniska förutsättningarna finns för att skapa ett sådant system.

Jag håller på att utveckla en prototyp och hoppas att inom några år kunna lansera ett paket som omfattar en penna, särskilt papper (med svaga stödlinjer) och programvara.

Min tanke är att t.ex riksdagen och andra som använder professionella stenografer skall kunna rationalisera sina processer.

Men jag tror också att många av de som tidigare lärt sig stenografi kan vara intresserade av ett sådant system. Och jag tror dessutom att det skulle kunna innebära en renässans för stenografin som anteckningsskrift.

Jag söker investorer till projektet. Intresserade kan maila mig på perherman [at] massmarketing punkt se