My Website

Changing the world, one site at a time…


Om mig PDF Skriv ut Skicka sidan

Jag heter Per-Olof Hermansson, bor i Horred, och arbetar med datasystem för förlag och organisationer.

Är också aktiv politiskt för Kristdemokraterna i Marks kommun, aktiv i svenska kyrkan. Jag är gift med Marie, och vi har 3 barn hemma, och 4 som flyttat ut.

En av mina ideer är att uppfinna ett system för datoriserad stenografi, dvs att kunna skriva med penna, men så att det hamnar direkt i datorn, som editerbar text. Med dagens teknik borde det vara möjligt, men ännu finns ingenting på marknaden.

Om man kan skapa ett sådant system så tror jag att det skulle revolutionera skrivkonsten och ge Stenografin en "come back". Denna hemsida kommer att handla om Stenografi, ur alla aspekter.

Men jag har inte så mycket tid, så det blir intermittenta inlägg!